Bimbingan & Kaunseling

VISI

Mewujudkan Iklim Pendidikan Yang Kondusif, Teraputik Dan Efektif Dari Aspek Fizikal, Perhubungan Dan Pengurusan Berteraskan Konsep Perkhidmatan Bimbingen Dan Kaunseling Secara Berkualiti Menyeluruh Dan Berkesan Demi Kecemerlangan Murid Dan Sekolah.

MISI 

Menguruskan Program Dan Aktiviti Kaunseling Dengan Cekap Dan Berkesan 
Melahirkan Murid Yang Mempunyai Kepintaran Emosi (EQ) Yang Tinggi Dan Berakhlak Mulia 
Membimbing Murid Ke Arah Mencapai Prestasi Yang Tinggi Dalam Akadamik 
Mewujudkan Suasana Pembelajaran Yang Memberangsangkan Melalui Program Bimbingan Dan Kaunseling. 
Memberikan Pendidikan Kerjaya Bersepadu Kepada Murid Memupuk Semangat Patriotik Dan Kualiti Kepimpinan Di Kalangan Murid
Pages