Hala Tuju Pengurusan SMKGN


HALA TUJU  1. Melaksanakan transformasi pendidikan yang menjadi asa kepada perlaksanaan dan dasar pengurusan sekolah.
  2. Menyediakan peraturan yang sesuai untuk mengurus dan melaksanakan semua aspek pengurusan dan pentadbiran sekolah agar berjalan lancar sebagaimana yang telah dirancang.
  3. Membina budaya kerja sepasukan, membina iklim sekolah yang positif, memastikan pentadbir, guru, kumpulan pelaksana komited, inovatif, beraspirasi, berintegriti serta kompiten dalam melaksanakan tugas.
  4. Memastikan pengurusan kewangan dan akun sekolah diurus mengikut pekeliling dan prosedur kewangan serta berakauntabiliti.
  5. Mengurus program-program sekolah dengan mengikut prosedur yang betul dan meletakkan kepentingan pelajar di hadapan.
  6. Membina hubungan baik dengan komuniti setempat, ibu bapa, agensi-agensi kerajaan dan swasta demi kepentingan pelajar.
  7. Menjana kecermerlangan dalam aspek kurikulum,hal ehwal murid dan kokurikulum


Pages