JK Kurikulum

 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM 2022
( MySG : JM 21 )


3.1 PENGURUSAN KURIKULUM

3.1.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM, PENGURUSAN PANITIA DAN KECEMERLANGAN AKADEMIK 

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi I : En Rohimi bin Din (PKP)
Naib Pengerusi II : Pn Norliza binti Salleh (PK HEM)
Naib Pengerusi III : En Ruslizan bin Ahmad (PK KK)
Setiausaha : Pn, Zuridah bt Othman
Pen. Setiausaha : Pn Noor Ridza bt Hasan (GKMP)


Ahli Jawatankuasa :
Setiausaha Jadual Waktu
Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
Setiausaha Peperiksaan
Setiausaha PBD
Setiausaha SPBT
Setiausaha SKPMg2
Guru ICT
Guru Data
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Semua Guru Mata Pelajaran


BIDANG TUGAS
( My SG: muka surat 248-249 )

 1. Merancang penubuhan jawatankuasa bagi setiap unit dalam unit kurikulum.
 2. Menyediakan garis panduan bagi setiap jawatankuasa.
 3. Mengadakan Mesyuarat dan taklimat membabitkan semua perancangan unit kurikulum.
 4. Membuat penilaian prestasi setiap guru dalam PdPc.
 5. Menentukan takwim unit kurikulum seperti peperiksaan dan ujian.
 6. Membuat penilaian prestasi murid dan mengadakan dialog prestasi setelah setiap peperiksaan selesai.
 7. Merancang jadual waktu kelas dan guru.
 8. Merancang program peningkatan akademik murid
 9. Merancang program peningkatan prestasi guru dan memberi maklumat perkara baru dalam pendidikan.
 10. Memastikan sukatan pelajaran (RPT) dan RPH dilaksanakan.
 11. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif di sekolah


Pages