JK Kurikulum

 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM 2022
( MySG : JM 21 )


3.1 PENGURUSAN KURIKULUM

3.1.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM, PENGURUSAN PANITIA DAN KECEMERLANGAN AKADEMIK 

 

KOMPONEN

 

 

Pengerusi

Puan Lili Mariam binti Mohammad@Mokhtar (Pengetua)

 

Naib Pengerusi 1 (PK Pentadbiran)

Encik Ahmad Nasron bin Mat Saad

 

Naib Pengerusi 2

Puan Sulastri binti Walad (PK HEM)

 

Naib Pengerusi 3

Encik Abu Bakar bin Habin (PK Kokurikulum)

 

Setiausaha 1

Puan Nur Hidayah binti Abd Munir

         Ahli Jawatankuasa

 

Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran  Setiausaha Jadual Waktu

Setiausaha Peperiksaan, Setiausaha PBS

Setiausaha SPBT, Setiausaha SKP@S

ICT, Guru Data

Guru Bimbingan dan Kaunseling

 

 

BIDANG TUGAS

 

 

1.      Meranca pan> penubuhan j/kuasa bagisetiap unit dalam unit kurikulum.

2.      Menyedi /span> garis panduan bagi setiap jawatankuasa.

3.      Mengada span> Mesyuarat dantaklimat membabitkan semua perancangan unit

          kurikulum.

4.      Membuat n> penilaian prestasi setiap guru dalam PdPc.

5.      Menentu span> takwim unit kurikulum seperti peperiksaan dan ujian.


Rujuk MySG: JM 21 (muka surat 248-249) Setiausaha MySG : PM06 ms 177-178

 

 

Pages